Personal supermercado | Supermerkatuko langileak

Finaliza el 31 de julio de 2020

LUGAR: Oiartzun

JORNADA: 20h/ semana mañana y tarde

SALARIO: Según convenio

TIPO DE CONTRATO: Temporal

RELEVANTES: 20h/semana

PLAZO:   31 de julio de 2020

NÚMERO DE PUESTOS: 1

______________________

LEKUA: Oiartzun

LANALDIA: Astean 20 ordu goizez eta arratsaldez

SOLDATA: Hitzarmenaren arabera

KONTRATU MOTA: Finkoa

KONTUAN IZATEKOAK: Profesionaltasun-ziurtagiria

EPEA: Uztailak 31

LANPOSTU KOPURUA: 1

Para solicitar más información Tel. 943 52 18 34 / 607 317 819

Informazio gehiagorako oariznabarreta@grupokl.com