Personal sección pintado | Pintura ataleko Langileak

Finaliza el 16 de octubre de 2019

CARACTERISTICAS/FUNCIONES GENERALES:
Empresa ubicada en Urnieta precisa incorporar personal en la sección de
pintado.
Funciones:
– Preparación del utillaje necesario y zona de pintado según las órdenes de
fabricación
– Apoyo en el proceso de pintado
– Recogida y limpieza de piezas como de la zona utilizada
PERFIL DEL CANDIDATO/ A
– Persona detallista con gusto por el trabajo bien realizado
– Experiencia previa en puestos similares
– Residencia en un radio no superior a 20km
CONDICIONES DE TRABAJO
– 2 turnos de 6 a 14h y de 14h a 22h
– Contrato temporal con posibilidad de continuar
– Salario apróx 24000€ brutos/año

PDF aquí.

 

EZAUGARRIAK / EGINKIZUN OROKORRAK:
Urnietan dagoen enpresa bateak langileak behar ditu pintura atalerako.
Eginkizunak:
– Beharrezko tresnak eta pintura gunea prestatzea, fabrikazio aginduen arabera
– Pintatzeko prozesuan laguntzea
– Piezak zein erabilitako gunea jaso eta garbitzea
HAUTAGAIAREN PROFILA
– Pertsona zorrotza, ondo egindako lanaren aldekoa
– Aurretiazko esperientzia antzeko postuetan
– Gehienez ere 20 km-ko erradioan bizitzea
LAN BALDINTZAK
– 2 txanda: 6 – 14h eta 14 – 22h
– Aldi baterako kontratua jarraitzeko aukerarekin
– Soldata urteko 24.000 €, gutxi gorabehera

PDFa hemen.