Personal sección pintado | Pintura ataleko langileak

Finaliza el 20 de octubre de 2019

CARACTERISTICAS/FUNCIONES GENERALES:
Empresa ubicada en Itziar precisa incorporar personal en la sección de pintado.
Funciones:
– Preparación del utillaje necesario y zona de pintado según las órdenes de
fabricación.
– Realización del pintado de piezas.
– Recogida y limpieza de piezas como de la zona utilizada.
PERFIL DEL CANDIDATO/ A
– Persona detallista con gusto por el trabajo bien realizado.
– Experiencia previa en puestos similares.
CONDICIONES DE TRABAJO
– 7.45-16.15 – 30 minutos para comer.
– Contrato temporal con posibilidad de continuar.
– Salario apróx 20000€ brutos/año.

Más información aquí.

EZAUGARRIAK / EGINKIZUN OROKORRAK:
Itziarren dagoen enpresa bateak langileak behar ditu pintura atalerako.
Eginkizunak:
– Beharrezko tresnak eta pintura gunea prestatzea, fabrikazio aginduen arabera.
– Pintatzeko prozesua aurrera eraman.
– Piezak zein erabilitako gunea jaso eta garbitzea.
HAUTAGAIAREN PROFILA
– Pertsona zorrotza, ondo egindako lanaren aldekoa.
– Aurretiazko esperientzia antzeko postuetan.
LAN BALDINTZAK
– Ordutegia: 7.45-16.15 – 30 minutu bazkaltzeko.
– Aldi baterako kontratua jarraitzeko aukerarekin.
– Soldata urteko 20.000 €, gutxi gorabehera.

Informazio gehiago, hemen.