PERSONAL PRODUCCIÓN – PRODUKZIOKO LANGILEAK

Finaliza el 30 de abril de 2020

LUGAR: Andoain

JORNADA: Tardes

SALARIO: 14.800€/bruto + pluses

TIPO DE CONTRATO: Temporal

RELEVANTES: No

PLAZO:  17 de febrero de 2020

NÚMERO DE PUESTOS: 3

______________________

LEKUA: Andoain

LANALDIA: Arratsaldez

SOLDATA: 14.800€gordin + plusak

KONTRATU MOTA: Behin behinekoa

KONTUAN IZATEKOAK: Ez

EPEA: Otsailak 10

LANPOSTU KOPURUA: 3

 

Para solicitar más información Tel. 943 52 18 34 / 607 317 819

Informazio gehiagorako oariznabarreta@grupokl.com