Personal auxiliar administrativo | Langile administraria

Finaliza el 28 de febrero de 2020

LUGAR: Pasaia

JORNADA: 1/2 jornada 10:00 a 13:30h

SALARIO: 744  *14

TIPO DE CONTRATO: Indefinido

RELEVANTES: Euskera C1 y Certificado profesionalidad

PLAZO:  28 febrero de 2020

NÚMERO DE PUESTOS: 1

______________________

LEKUA:  Pasaia

LANALDIA: 1/2. 10etatik 13,30ra

SOLDATA: 744€ *14

KONTRATU MOTA: Finkoa

KONTUAN IZATEKOAK: Euskera C1 eta profesionaltasun ziurtagiria

EPEA: Otsailak 28

LANPOSTU KOPURUA: 1

Para solicitar más información Tel. 943 52 18 34 / 607 317 819

Informazio gehiagorako oariznabarreta@grupokl.com