PERSONAL ALMACÉN | ALMAZENERAKO LANGILEAK

Finaliza el 30 de octubre de 2021

LUGAR: Mallabia

JORNADA: Completa 2 turnos

SALARIO: 19.300€ BRUTO/AÑO

TIPO DE CONTRATO: 1 año

RELEVANTES: CARNET CARRETILLA, BACHILLERATO O CICLO SUPERIOR. Coche propio; opción de bus de empresa desde Ermua y Eibar.

PLAZO: 30 de octubre de 2021

NÚMERO DE PUESTOS: 1

______________________

LEKUA: Mallabia

LANALDIA: osoa. Bi txanda

SOLDATA: 19.300€ GORDIN/HILEAN

KONTRATU MOTA: Urte betekoa

KONTUAN IZATEKOAK: ORGA KARNETA. BATXILLERGOA EDO GOI MAILAKO ZIKLOA. Kotxea izatea; aukeran enpresaren autobusa Ermua eta Eibarretik.

EPEA: Urriak 30

LANPOSTU KOPURUA: 1

Para solicitar más información Tel. 943 52 18 34 / 607 317 819

Informazio gehiagorako oariznabarreta@grupokl.com