PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO | LANGILE ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

Finaliza el 30 de abril de 2020

LUGAR: Oiartzun

JORNADA: 5h/semana

SALARIO: 170 mes/neto

TIPO DE CONTRATO: Indefinido

RELEVANTES: Experiencia en puestos similares

PLAZO:  30 de abril de 2020

NÚMERO DE PUESTOS: 1

______________________

LEKUA:  Oiartzun

LANALDIA: Astean 5 ordu

SOLDATA: 170€ garbi/hilean

KONTRATU MOTA: Finkoa

KONTUAN IZATEKOAK: Aurreko esperientzia arloan

EPEA: Apirilak 30

LANPOSTU KOPURUA: 1

Para solicitar más información Tel. 943 52 18 34 / 607 317 819

Informazio gehiagorako oariznabarreta@grupokl.com