PUESTOS DE PRODUCCIÓN | PRODUKZIO LANPOSTUAK

Esta oferta finalizó el 15 de diciembre de 2019

Nº Puestos: 2
CARACTERISTICAS/FUNCIONES GENERALES:
– Empresa ubicada en Oiartzun precisa incorporar 2 personas para los
siguientes puestos:
1. REBABADO DE PIEZAS: rebabar piezas de metal mediante esmeril o
rotaflex y de forma puntual realizar tareas de pintado de piezas. 1 turno de
trabajo de 6 a 14h de lunes a viernes.
2. RECTIFICADORA DE PIEZAS: modificar las piezas según la medida o
acabado exigido en la máquina rectificadora. Se trabaja a 1 turno (sin
rotaciones) aunque según la necesidad, puede ser de mañanas o de tarde.
PERFIL DEL CANDIDATO/ A
– Experiencia mínima de 6 meses en los puestos mencionados.
– Imprescindible capacidad de bipedestación, deambulación y poder coger pesos de
hasta 8-10kg con ayuda de polipastos.
CONDICIONES DE TRABAJO
– Desde 21000€ según valía.
– Comida a cargo de la empresa
– Convenio Metal Gipuzkoa mejorado.
– Contrato Temporal con posibilidad de estabilidad.
Las personas interesadas que cumplen los requisitos, pueden ponerse en contacto con la Unidad de Empleo con Apoyo: Tel. 943
52 14 00 / 607317819 oariznabarreta@grupokl.com antes del día 15/12/2019.

Más información, aquí

 

Lanpostu kopurua: 2
EZAUGARRIAK / EGINKIZUN OROKORRAK:
– Oiartzunen dagoen enpresa batek 2 langile behar ditu lanpostu hauetarako:
1. PIEZEN BIZARRA KENTZEA: metalezko piezei bizarra kentzea esmerilaren
edo rotaflexaren bidez, eta, inoiz, piezak margotzeko lanak egitea. Lan txanda bat,
astelehenetik ostiralera, 6:00etatik 14:00etara.
2. PIEZEN ARTEZKETA: piezak aldatzea artezteko makinan eskatutako
neurriaren edo akaberaren arabera. Lan txanda bat (errotaziorik gabe), baina,
beharren arabera, goizez edo arratsaldez izan daiteke.
HAUTAGAIAREN PROFILA
– Gutxienez 6 hilabeteko esperientzia aipatutako lanpostuetan.
– Ezinbestekoa da zutik egoteko eta harat-honat ibiltzeko eta polipastoen
laguntzarekin 8-10 kg-ra arteko pisuak hartzeko gaitasuna.
LAN BALDINTZAK
– 21.000€-tik aurrera, balioaren arabera.
– Bazkaria enpresaren kargura.
– Gipuzkoako Metalaren Hitzarmena hobetua.
– Aldi baterako kontratua egonkortzeko aukerarekin.
Baldintzak bete eta interesa duten pertsonek LAGUNDUTAKO ENPLEGUAREN ZERBITZUArekin jarri behar dute harremanetan:
Tel. 943 52 14 00 / 607317819 oariznabarreta@grupokl.com 2019/12/15 baino lehen.

Informazio gehiago, hemen.