KL publica su memoria de Prevención 2020 | KLk 2020ko Prebentzio memoria argitaratu du

Ampliar imagen

KL KATEALEGAIA PUBLICA SU MEMORIA DE PREVENCION 2020

KL katealegaia publica su memoria anual de Prevención de riesgos laborales (PRL) correspondiente al ejercicio 2020. El documento recaba los hitos más relevantes en la gestión de la prevención en los doce centros productivos de KL y contiene las líneas, acciones, actuaciones, inversiones y otros datos relevantes desarrolladas en materia de seguridad y prevención así como la gestión de la actual situación de Covid surgida en 2020.

Con esta publicación se resalta la implicación y compromiso de todas las personas que forman parte de KL katealegaia en la protección y mejora de la seguridad y salud de cada persona en un ejercicio tan especial como ha sido el año 2020.

MEMORIA PREVENCIÓN 2020

KL KATEALEGAIAK 2020KO PREBENTZIO MEMORIA ARGITARATU DU

KL katealegaiak Laneko Arriskuen Prebentzioaren (LAP) urteko memoria argitaratu du, 2020ko ekitaldiari dagokiona. Dokumentuak KLren hamabi ekoizpen zentroen prebentzioaren kudeaketan izandako mugarri nagusiak jasotzen ditu, eta segurtasun eta prebentzioaren arloan garatutako ildoak, ekintzak, jarduerak, inbertsioak eta beste datu esanguratsu batzuk azaltzen ditu, baita ere 2020an sortutako Covidaren egungo egoeraren kudeaketa ere.

Argitalpenaren bidez KL katealegaia osatzen duten pertsona guztien inplikazioa eta konpromisoa nabarmentzen da, 2020. urteko ekitaldi berezian pertsona bakoitzaren segurtasuna eta osasuna babestu eta hobetzeari dagokionez.

PREBENTZIOTXOSTENA 2020