KL katealegaia celebra su Junta Anual de socias/os | KL katealegaiak Bazkideen Batzarra egin du

Ampliar imagen

KL katealegaia celebra su Junta Anual de socias/os

Este sábado 15 de mayo de 2021 ha tenido lugar la Junta de Socia/os de KL que este año, en consonancia con la situación, se ha llevado a cabo en el centro de KL Zarautz y se ha ceñido a la aprobación de las cuentas del año 2020.

En la misma se ha repasado el ejercicio 2020 y sus resultados.  Se ha destacado el esfuerzo de todas y todos y los principales logros obtenidos entre los que se ha destacado la gestión del Covid con un impacto del mismo limitado, el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral en entornos de mil personas (entre el empleo en los centros y el programa de empleo con apoyo), el resultado económico minimizando el efecto de la parada de la actividad que hubo en el ejercicio, y el mantenimiento de la actividad y confianza con los clientes de KL.  Asimismo, se ha trasladado, en base al recorrido de KL en la historia y las acciones en curso, un mensaje de confianza en la superación de esta situación de pandemia y en el futuro posterior después.

Como cierre del acto, el Presidente de KL ha transmitido un mensaje de agradecimiento a las personas que componen KL. Asimismo, ha destacado los valores de KL, la importancia de la comunicación, y el esfuerzo en el mantenimiento de empleo estable que permite el desarrollo laboral de las personas con discapacidad.  Finalmente ha hecho mención al reto de seguir afrontando las mejoras en un entorno especial y cambiante desde los valores KL y desde la confianza.

 

KL katealegaiak Bazkideen Batzarra egin du

Larunbat honetan, 2021eko maiatzaren 15ean, KLko Bazkideen Batzarra izan da. Aurten, egoerarekin bat eginda, Zarauzko KLren zentroan egin da, eta 2020ko kontuak onartzera mugatu da.

Bertan, 2020ko ekitaldia eta emaitzak errepasatu dira.  Denok egindako ahalegina eta izandako lorpen nagusiak nabarmendu dira, horien artean azpimarratuz Covidaren kudeaketa, inpaktua urria izan baita, desgaitasuna duten eta bazterketa soziolaboraleko arriskuan dauden pertsonen enplegua mila lagun inguruan mantentzea (zentroetako enplegua eta lagundutako enpleguaren programa batuta), emaitza ekonomikoa -ekitaldian jarduerak izan duen geldialdia minimizatu delarik-, eta KLren jarduera eta bezeroen konfiantza mantentzea.  Halaber, KLk bere historian egindako ibilbidean eta abian diren ekintzetan oinarrituta, pandemia egoera gainditzeko eta etorkizunari aurre egiteko konfiantza mezu bat helarazi da.

Ekitaldia amaitzeko, KLko lehendakariak esker oneko mezua helarazi die KL osatzen duten pertsonei. Horrez gain, nabarmendu egin ditu KLren balioak, komunikazioaren garrantzia eta enplegu egonkorra mantentzeko egiten den ahalegina, desgaitasuna duten pertsonen laneko garapena ahalbidetzen duena.  Azkenik, ingurune berezi eta aldakor honetan, hobekuntzak lantzen jarraitzeko erronka aipatu du, KLren balioetan eta konfiantzan oinarrituta.