Operario electrónico | Elektronikarako Langileak – KL Irun

Esta oferta finalizó el 13 de marzo de 2023

Perfil de candidatos/as;

  • Persona con certificado de discapacidad igual o superior al 33%
  • No se utilizan pesos.
  • Se requiere destreza manual
  • Posición, dependiendo del puesto, de pie o sentado
  • Se requieren personas con criterio.

El trabajo es exigente.

Condiciones de trabajo;

  • Contrato temporal, con posibilidad de continuidad.
  • Salario según Convenio
  • Horario a turnos; 06.00-14.00 y de 14.00-22.00

Se valora tener vehículo propio.

________________________________________

Hautagai perfila;

• %33ko ezgaitasuna edo gehiagokoa izatea.
• Ez dira pisuak erabiltzen.
• Eskuetako trebetasuna ezinbestekoa da, muntaiak manualki egiten baitira.
• Posizioa; postuaren arabera zutik edo eserita
• Kriteriodun pertsonak behar dira.

Lana nahiko exigentea da.

Lan Baldintzak;

• Aldi baterako kontratua, jarraitzeko aukerarekin
• Soldata konbenioaren arabera
• Txandakako ordutegia; 06.00-14.00 eta 14.00-22.00

Herrikoa ez bada, kotxea izatea baloratuko da.