AUXILIARES DE GERIATRIA | GERIATRIA LAGUNTZAILEAK

Esta oferta finalizó el 31 de julio de 2020

LUGAR: Eibar / Pasaia /Zumaia

JORNADA: Mañanas, tardes y noches

SALARIO: 1200+pluses

TIPO DE CONTRATO: Temporal

RELEVANTES: Grado Superior

PLAZO:   31 de julio de 2020

NÚMERO DE PUESTOS: 1

______________________

LEKUA: Eibar / Pasaia /Zumaia

LANALDIA: Goizez, arratsaldez eta gauez

SOLDATA: 1200€+plusak

KONTRATU MOTA: Behin-behinekoa

KONTUAN IZATEKOAK: Goi Mailako gradua

EPEA: Uztailak 30

LANPOSTU KOPURUA: 1

Para solicitar más información Tel. 943 52 18 34 / 607 317 819

Informazio gehiagorako oariznabarreta@grupokl.com