KL katealegaiak Urteko Memoria aurkezten du / KL katealegaia presenta su Memoria Anual de Actividad del año 2018

Ampliar imagen

KL katealegaiak aste honetan argitaratu du Urteko Memoria. 2018ko ekitaldia urte positiboa izan da KL katealegaiarentzat. Lehenik eta behin, enplegua 1.000 pertsona inguruan mantentzea lortu dugulako, gure enplegu programetan, KLko lantegietan eta enplegu lagunduan Gipuzkoako beste enpresa batzuetan. Gure zeregina desgaitasuna duten eta bazterketa soziolaboraleko arriskuan dauden pertsonentzat enplegua sortzea da, hau dela eta, urtea oso positiboa izan da alor horri dagokionez. Zalantzarik gabe, epealdi horretan, gure inguruneko jarduera ekonomikoak lagundu egin du, eta azken garaietako goranzko joera mantentzea ahalbidetu digu.

Gipuzkoan erreferentea gara gizarte eta lan inklusioari dagokionez, are gehiago kontuan hartuta gure erakundearen izaera, izan ere, KL enpresa bera osatzen duten pertsonen jabetzakoa da, eta denon artean zaintzen jarraituko dugun eredua. Ekitaldian zehar 144 lagun berri gehitu dira bazkide moduan, enpresaren eredu sozial hau bere osotasunean mantentzeko.

2018ko Memoria

 

KL katelegaia ha editado esta semana su Memoria Anual de Actividad del año 2018. El ejercicio 2018 ha supuesto un año positivo para KL katealegaia. En primer lugar, porque hemos conseguido mantener un empleo en un entorno de casi 1.000 personas entre nuestros programas de empleo en las plantas de KL y el empleo con apoyo en otras empresas de Gipuzkoa. Nuestra misión es generar y mantener empleo de calidad para personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral y por tanto este año ha sido satisfactorio en ese aspecto. Sin duda, la actividad económica general de nuestro entorno durante este periodo ha ayudado y nos ha permitido mantener la tendencia al alza de los últimos tiempos.   Por otra parte, hemos conseguido mantener un resultado positivo, que nos permite seguir dando estabilidad al proyecto y destinar el mismo a los distintos proyectos de futuro, que sin duda estamos obligados a emprender para seguir avanzando como organización.

KL katealegaia es un referente en Gipuzkoa en la inclusión sociolaboral y más teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra organización, pues KL es una empresa que es propiedad de las personas que la forman parte y es un modelo que entre todos seguiremos cuidando. Durante el ejercicio se incorporaron 144 personas nuevas como socias que mantienen este modelo social de empresa en toda su dimensión.

MEMORIA 2018