KL katealegaia eta Elay: lankidetza sendoa

Ampliar imagen

Elayk eta KL katealegaiak ia bi hamarkada daramate elkarlanean, ibilgailuak ixteko sistemen barruko hainbat proiektu lantzen. Elay punta-puntako industria taldea da ebaketa fineko teknologian mundu mailan, eta Euskal Herrian, Mexikon eta Txinan ditu lantegi operatiboak.

Bere jardueraren ardatza ebaketa fineko estanpazioa da, automobilgintzako OEM eta Tier1 bezeroentzako piezak ekoizteko aplikatzen duten fabrikazio teknika bat, eta KL katealegaiak errematxatze erradialeko soluzioak ematen ditu, fineblanking teknikaren osagarri gisa. Produktuaren katean balioa emateaz gain, KLk uztartu egiten ditu prozesuen efizientzia eta Debagoieneko ingurunean premia gehien dituzten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea ahalbidetzen duten lanpostuen sorrera. Enpresen arteko lankidetzaren beste adibide bat da, izan ere, beren jardueretan efizientzia eta lehiakortasun eskakizunak betez, hasierako funtsa eta balioak mantentzen dituzte, pertsonak ardatz hartuta.

KL katealegaia y Elay: Una sólida colaboración

Elay y KL katealegaia mantienen una colaboración próxima a las 2 décadas en diversos proyectos enmarcados en sistemas de cierre para vehículos. Elay es un grupo industrial puntero en la tecnología de corte fino a nivel mundial, que cuenta con plantas operativas en Euskal Herria, México y China.

 

Su actividad se centra en la estampación por corte fino, una técnica de fabricación que aplican en la producción de piezas para clientes OEM y Tier1 de automoción y donde KL katealegaia aporta soluciones de remachado radial como complemento a la técnica de fineblanking. Además de aportar valor en la cadena del producto, KL combina la eficiencia de sus procesos, con la generación de puestos de empleo que permiten la inserción sociolaboral de las personas con más necesidades en el entorno de Debagoiena. Es otro ejemplo de cooperación entre empresas que, cumpliendo las exigencias de eficiencia y competitividad en sus actividades, mantienen la esencia y valores de sus inicios, centradas en las personas.