KL katealegaia: 2020. urtea meritu handiz itxi du | Cierre meritorio del año 2020

Ampliar imagen

KL katealegaia: 2020. urtea meritu handiz itxi du

KLk meritu handiz itxi du 2020ko ekitaldi zail eta desberdina. Ekitaldian zehar mantendu egin da enplegua bere hamabi lantegietan, baita beste enpresa batzuetan laneratzeko Lagundutako Enplegu programetan ere. Gaur egun, 920 pertsona mantentzen ditu enplegatuta bere hamabi ekoizpen zentroetan, eta 65 laguni egiten die jarraipena LE Programan. Ekitaldiaren itxieran, gainera, zuzendu egin da Covidaren agerraldiak eragin zuen inpaktua, eta etorkizuneko proiektu industrialei eta erronkei egoki erantzuteko moduan gaude.

KL katealegaia: Cierre meritorio del año 2020

KL cierra de manera meritoria un ejercicio 2020 que ha sido complicado y diferente.  Durante el mismo, se ha mantenido el nivel de empleo en sus doce centros, así como en los programas de Empleo con Apoyo e inserción en otras empresas.

En la actualidad, mantiene el empleo de 920 personas en sus doce centros productivos, así como el seguimiento de 65 personas en el Programa EcA.  El cierre del ejercicio, además, ha supuesto una corrección del impacto que supuso la irrupción del Covid y permite afrontar con solvencia los proyectos industriales y los retos de futuro.